Sorbenty

Sorbenty wapienne

W ofercie znajdują się następujące frakcje:

 • sorbent wapienny do kotłów średniej mocy z cyrkulacyjną warstwą fluidalną 0,1 – 0,4 mm
 • sorbent wapienny 0 – 0,09 mm
 • sorbent wapienny 0,4 – 0,8 mm

Energetyka wykorzystuje wapień (sorbenty wapienne) do wiązania siarki, aby zmniejszyć jej emisję do atmosfery. Wyróżniamy trzy metody odsiarczania:

 • mokra
 • półsucha,
 • sucha

To na co zwraca szczególna uwagę branża elektrociepłownicza podczas procesu odsiarczania to:

 • zdolnością wiązania siarki (wskaźniki RI i CI),
 • ilość stosowanego sorbentu,
 • czystość i stałość składu popiołu,
 • jakość gipsu

Sorbenty produkowane na bazie kamienia wapiennego ze złoża Wierzbica charakteryzują się:

 • wysoką zawartością węglanu wapnia
 • wysoką porowatością
 • znakomitymi wskaźniki: reaktywności RI < 2,5 mol Ca/mol S i sorpcji bezwzględnej CI > 120 g S/kg

Produkowana w EGM S.A. różna gama granulacyjna sorbentów umożliwia stosowanie ich zarówno w mokrej metodzie odsiarczania spalin (sorbenty pyliste) jak i w metodzie suchej (sorbenty gruboziarniste).

Kontakt z nami

  Skip to content