Polityka jakości

Polityka jakości – Kopalnia Wierzbica

Nadrzędnym celem Spółki EGM jest produkcja wyrobów spełniających oczekiwania klientów. Dla utrzymania ciągłej satysfakcji odbiorców Spółka realizuje Politykę Jakości i ZKP stanowiącą element wdrożonego w 2010 r. systemu zrządzania jakością wg normy ISO 9001:2008. Odpowiedzialność za jakość jest rozłożona na każdego pracownika poprzez celowy podział zadań i uprawnień.

Proces produkcyjny w Kopalni Wapieni „Wierzbica” monitorowany jest przez własne laboratorium. System zakładowej kontroli produkcji obejmuje zarówno ocenę surowca jak i wyrobów finalnych. Kontrola jakości surowca skalnego opiera się na badaniach składu chemicznego zwiercin oraz ocenie wizualnej odstrzelonych partii surowca. Kontrola jakości wyrobów gotowych w zakresie parametrów granulometrycznych oraz zawartości wilgoci opiera się na ocenie wyników badań własnych, wykonywanych w zakresie zależnym od przeznaczenia produktu (kruszywa dla drogownictwa, kruszywa do betonu, kamień wapienny do celów przemysłowych, wypełniacze wapienne) i z częstotliwością wynikającą z systemów ZKP (Zakładowa Kontrola Produkcji kruszyw) oraz ISO, to jest

  • własne badania granulometryczne produktów kruszonych wykonywane są według norm z serii PN-EN 933 („Badania geometrycznych właściwości kruszyw”);
  • własne badania zawartości wilgoci w produktach kruszonych wykonywane są według normy PN-EN 1097-5 („Oznaczanie zawartości wody przez suszenie w suszarce z wentylacją”);
  • własne badania składu ziarnowego wapna nawozowego odmiany 04 obejmują oznaczanie na sucho odsiewu na sicie o oczku 2 mm i przesiewu przez sito o oczku 0,5 mm;

Analizy sitowe wyżej wymienionych produktów wykonywane są przy użyciu przesiewaczy wibracyjnych z zestawami sit kontrolnych o średnicach 400 mm i 200 mm.

  • własne badania produktów z przemiałowni obejmują oznaczanie składu ziarnowego na sucho przy użyciu przesiewacza powietrznego i analizatora laserowego, oznaczanie zawartości wody przy użyciu wagosuszarek oraz pomiar białości na spektrofotometrze umożliwiającym określenie zarówno deskryptora wszystkich kolorów (CIE L*a*b*) jak i indeksów bieli (WI), zażółcenia (YI) czy jasności (Y Birightness).

Ocena pozostałych parametrów fizyko-mechanicznych kruszyw i wypełniaczy wapiennych opiera się na badaniach wykonywanych w specjalistycznych laboratoriach zewnętrznych.

Kierownik Laboratorium Pełnomocnik Zarządu ds. ISO, ZKP i HACCP

Magdalena Baran
+48 509 664 495
magdalena.baran@egmsa.pl

Kontrola jakości – Kopalnia Chwałków i Gębczyc

W Kopalni Granitu „Chwałków I” oraz Kopalni Granitu „Gębczyce” wdrożono certyfikowany system Zakładowej Kontroli Produkcji w systemie oceny zgodności „2+”, którego zadaniem jest prowadzenie stałej, wewnętrznej kontroli sprzedawanych wyrobów. Jakość kruszyw produkowanych w naszych zakładach monitorowana jest przez własne laboratorium, a także przez wyspecjalizowane laboratoria zewnętrzne.

W zakresie bieżącej kontroli produkowanych materiałów, nasze laboratorium wykonuje aktualnie następujące badania:

  • oznaczenie składu ziarnowego – analiza sitowa,
  • oznaczenie zawartości pyłów,
  • oznaczanie zawartości cząstek drobnych – badanie wskaźnika piaskowego,
  • oznaczanie kształtu ziaren za pomocą wskaźnika płaskości,
  • oznaczanie kształtu ziaren – wskaźnik kształtu,
  • oznaczanie odporności na rozdrabnianie (met. Los Angeles)

Kierownik Laboratorium

Małgorzata Soboniak
+48 609 980 599
malgorzata.soboniak@egm.pl

Skip to content