Kopalnia Wierzbica

Kopalnia Wapieni

„Wierzbica” położona jest w miejscowości Wierzbica, gmina Sobków, województwo świętokrzyskie. Przebiegająca w odległości kilku kilometrów od kopalni trasa S7 zapewnia dogodne możliwości transportu.

Eksploatacja złoża wapieni jurajskich „Wierzbica” prowadzona jest bez przerwy od roku 2005. Ze względu na wysoką jakość surowca skalnego (średnia zawartość CaCo3 przekracza 98%), złoże to zalicza się niewątpliwie do unikatowych w skali Europy. W dokumentacji geologicznej znaleźć można stwierdzenie, że zawartość węglanu wapnia „stawia to złoże w rzędzie najlepszych jakościowo złóż w Polsce i w Europie”.

Wydobywany surowiec skalny o bardzo wysokich parametrach chemicznych i fizycznych jest podstawą produkcji szerokiej gamy asortymentów granulacyjnych: od pełnej gamy wysokojakościowych wapiennych produktów drobnoziarnistych po kruszywa dla drogownictwa i do betonu.

Realizowane inwestycje, dbałość o jakość produktu, profesjonalne podejście do klienta to gwarancja wysokiej jakości świadczonej usługi.

Kopalnia Wierzbica
Skip to content