Kopalnia Chwałków

Chwałków I

Kopalnia Granitu „Chwałków I” położona jest w miejscowości Chwałków, gm. Marcinowice w powiecie świdnickim na Dolnym Śląsku. Jej lokalizacja w odległości 30 km od węzła autostradowego A4 – Bielany Wrocławskie i dojazd drogą krajową nr 35, gwarantuje dogodny transport samochodowy kruszywa.

Możliwa jest również ekspedycja kruszyw transportem kolejowym ze stacji Sobótka Zachodnia w dowolny region kraju.

Granit występujący w złożu Kopalni Granitu „Chwałków I” jest skałą magmową, posiada strukturę drobno i średnioziarnistą o barwie jasno-szarej.

Kruszywa uzyskiwane w procesie przeróbki granitu z tego złoża, posiadają takie parametry techniczne jak np.: nasiąkliwość, wytrzymałość na ściskanie, ścieralność i mrozoodporność, które sprawiają, iż mogą być stosowane w wielu dziedzinach szeroko pojętego budownictwa (drogowego, kolejowego, hydrotechnicznego, inżynieryjnego itp.) bez żadnych ograniczeń.

EGM S.A
Skip to content