Kamień wapienny do celów przemysłowych

Pobierz deklarację zgodności
Kamień wapienny do celów przemysłowych
Kamień wapienny do celów przemysłowych

Kamień wapienny

W ofercie znajdują się następujące frakcje:

  • kamień wapienny 80-120 mm
  • kamień wapienny 60-80 mm
  • kamień wapienny 40-80 mm
  • kamień wapienny 20-60 mm
  • kamień wapienny 0-80 mm
  • kamień wapienny 0-4 mm

W odróżnieniu od kruszyw do zastosowań w budownictwie i drogownictwie w tej grupie produktów najistotniejszą cechą jest ich skład chemiczny i granulometryczny, często określany indywidualne przez każdego odbiorcę w zależności od jego potrzeb.

Produkty te mają zastosowanie w następujących gałęziach przemysłu:

Hutnictwo żelaza i stali
Kamień wapienny jest używany w wielkich piecach jako topnik przy wytopie surówki żelaza. Wapno palone jest wykorzystywane w procesach aglomeracji, głównie jednak w piecach stalowniczych do usuwania ze stali niepożądanych składników, jak siarka, krzem czy fosfor.

Przemysł cukrowniczy
Cukrownictwo jest przemysłem, gdzie zużywa się duże ilości wapna, ale prawie w całości produkowanego we własnym zakresie. W związku z tym przemysł wapienniczy zaopatruje cukrownictwo praktycznie tylko w kamień wapienny. Do bardziej szkodliwych domieszek kamienia wapiennego z punktu widzenia cukrownictwa, zalicza się: krzemionkę, związki glinu i żelaza, alkalia, w mniejszym stopniu węglan magnezu.

Przemysł cementowy
Do produkcji cementu glinowego drugim podstawowym surowcem oprócz surowca o dużej zawartości Al2O3 (boksyty) jest dużej czystości wapień z niską zawartością SiO2 oraz Fe2O3

Przemysł papierniczy
Wapno jest jednym z ważniejszych składników wykorzystywanych w przemyśle papierniczym przy produkcji pulpy celulozowej, jak też jako wypełniacze. Większość zakładów papierniczych prowadzi własny proces wypału wapna na bazie kamienia wapiennego oraz regeneruje część wapna po wykorzystaniu w procesie.

Energetyka (do odsiarczania spalin)
Kamień wapienny w zależności od technologii oczyszczania gazów spalinowych jest wykorzystywany w postaci wapna palonego mielonego, wapna hydratyzowanego lub w postaci mączki wapiennej. Spośród sorbentów możliwych do zastosowania w procesach oczyszczania gazów ze spalin produkty wapiennicze są zdecydowanie najtańsze.

Kontakt z nami

    Skip to content