Wapno nawozowe

Wapno nawozowe węglanowe

W ofercie znajdują się następujące produkty:

  • Wapno nawozowe węglanowe niezawierające magnezu odm. 04

Produkt ten otrzymywany jest w wyniku przerobu wapienia jurajskiego pochodzącego z Kopalni Wapieni „Wierzbica”.

W Przemiałowni produkowane jest wapno nawozowe JURASICK o następujących frakcjach:

  • Wapno nawozowe węglanowe odm. 04 Jurasick – frakcja 0,1 – 0,4 mm
  • Wapno nawozowe węglanowe odm. 04 Jurasick – frakcja 0 – 0,09 mm
  • Wapno nawozowe węglanowe odm. 04 Jurasick – frakcja 0,045 – 0,2 mm

Wapno nawozowe Jurasick otrzymywane jest w wyniku mechanicznej przeróbki (rozdrabnianie z równoczesnym suszeniem oraz separowanie) surowca o wysokiej zawartości CaO (średnio 53%). Dzięki takiemu procesowi przeróbki wapno nawozowe charakteryzuje się wyjątkowym rozdrobnieniem, bezpiecznym działaniem oraz wysoką reaktywnością i liczbą zobojętniania.

Wapno nawozowe przeznaczone jest do stosowania do wszelkiego rodzaju upraw w rolnictwie, ogrodnictwie, leśnictwie i sadownictwie w celu odkwaszenia gleby i poprawy jej składu chemicznego.

Cechy wapna nawozowego:

  • produkt w 100% naturalny, idealny do stosowania w rolnictwie ekologicznym
  • poprzez działanie odkwaszające wapna JURASICK poprawia się struktura gleby i uwalniane są składniki pokarmowe
  • dzięki wyjątkowemu rozdrobnieniu i wysokiej zawartości CaO wapno JURASICK charakteryzuje się wysoką reaktywnością (ok. 100%)
  • siła działania wapna nawozowego rozdrobnionego przekłada się na działanie wapna tlenkowego stosowanego w równoważnych dawkach, jednak wapno JURASICK wyróżnia się bezpiecznym działaniem na glebę.

Kontrola właściwości fizyko-chemicznych wapna nawozowego prowadzona jest przez Okręgową Stację Chemiczno-Rolniczą posiadającą wymagane w tym zakresie kompetencje do atestowania

Kontakt z nami

    Skip to content