Materiał paszowy – węglan wapnia

Pobierz deklarację zgodności
Materiał paszowy – węglan wapnia
Materiał paszowy – węglan wapnia

Węglan wapnia

W ofercie znajdują się następujące frakcje:

  • materiał paszowy (kreda pastewna) 0-0,09 mm
  • materiał paszowy (kreda pastewna) 0,1-0,4 mm
  • materiał paszowy (kreda pastewna) 0,4-0,8 mm
  • materiał paszowy (kreda pastewna) 0,8-1,4 mm
  • materiał paszowy (kreda pastewna) 1,0-3,0 mm

Materiał paszowy (węglan wapnia) produkowany przez EGM S.A. charakteryzuje się wysoką zawartością składnika aktywnego – wapnia w postaci węglanu wapnia (średnio 97,5%) i dobrą jego przyswajalnością, przy niskim udziale pozostałych składników np. krzemionki. Od kilku lat, w ramach systemu GMP+B2, prowadzimy badania substancji niepożądanych w paszach takich jak arsen, kadm, ołów, rtęć, fluor oraz dioksyny. Wyniki badań wskazują na bardzo niskie zawartości tych substancji (ilości śladowe). Zawartość tych pierwiastków analizowana była już na etapie tworzenia dokumentacji geologicznej, jeszcze przed rozpoczęciem eksploatacji złoża. Do suszenie surowca skalnego nie jest stosowany olej opałowy, lecz gaz ziemny. Wyboru tego medium suszącego – zgodnie z rekomendacją Głównego Lekarza Weterynarii – dokonano w celu wyeliminowania ryzyka zanieczyszczenia materiału paszowego dioksynami i innymi substancjami ropopochodnymi niepożądanymi w paszach.

W 2016 r. firma EGM S.A. certyfikowała system zarządzania bezpieczeństwem pasz GMP+B2 „Produkcja węglanu wapnia jako materiału paszowego” aby jeszcze efektywniej spełniać oczekiwania klientów oraz zagwarantować bezpieczny produkt o wysokiej jakości.

Oferowany materiał paszowy o różnej granulacji produkowany jest w sposób ekologiczny, bez dodatków technologicznych i charakteryzuje się stabilnym składem chemicznym i granulometrycznym.

Kontakt z nami

    Skip to content