Kruszywa i wypełniacze dla budownictwa

Pobierz deklarację zgodności
Kruszywa i wypełniacze dla budownictwa
Kruszywa i wypełniacze dla budownictwa

Kruszywa i wypełniacze

W ofercie znajdują się następujące frakcje:

  • kruszywo grube 8 – 16 mm
  • kruszywo grube 4 – 16 mm
  • kruszywo grube 2 – 16 mm
  • kruszywo grube 2 – 8 mm
  • kruszywo 0 – 0,09 mm

Właściwości kruszyw do betonu klasyfikowane są według normy PN-EN 12620 „Kruszywa do betonu”. Ze względu na określone wartości parametrów fizykomechanicznych wapienia jurajskiego tj. wytrzymałość na ściskanie, nasiąkliwość, odporność na rozdrabnianie kruszywa te są przeznaczone głównie do betonów niższych i średnich marek.

Jako kruszywo wypełniające do betonów i zapraw produkty EGM S.A. wyróżniają się wysoką czystością chemiczną, jasną barwą, niską zawartością chlorków i siarczanów i wykorzystywane są w budownictwie do produkcji gotowych zapraw, tynków, wylewek czy gładzi.

Kontakt z nami

    Skip to content