Kruszywa do drogownictwa i budownictwa

Pobierz deklarację zgodności
Kruszywa do drogownictwa i budownictwa
Kruszywa do drogownictwa i budownictwa

Kruszywa do zastosowania w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym.

W ofercie znajdują się następujące frakcje:

  • Kruszywo łamane granitowe 0-31,5 mm
  • Kruszywo łamane granitowe 0-63 mm
  • Kruszywo łamane granitowe (kliniec) 4-31,5 mm
  • Kruszywo łamane granitowe (kliniec) 8-31,5 mm
  • Kruszywo łamane granitowe (tłuczeń drogowy) 31,5-63 mm
  • Kruszywo drobne 0-8 mm

Kruszywo przeznaczone do stosowania w drogownictwie i budownictwie wymaga spełnienia zapisów norm zharmonizowanych oraz wstępnych badań typu, stałego nadzoru nad jakością w ramach systemu Zakładowej Kontroli Produkcji i znakowania CE.

Kruszywa produkowane w naszych kopalniach posiadają Certyfikat Zakładowej Kontroli Produkcji w systemie oceny zgodności „2+”, którego zadaniem jest prowadzenie stałej, wewnętrznej kontroli sprzedawanych wyrobów.

Kruszywa stosowane w budownictwie drogowym w zależności od przeznaczenia należy klasyfikować wg jednej z obowiązujących norm:

  • PN-EN 13242 „Kruszywa do niezwiązanych i hydraulicznie związanych materiałów stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym”
  • PN-EN 13043 „Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaleń stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu”

Powyższe normy definiują właściwości: geometryczne, fizyczne, mechaniczne i chemiczne kruszywa oraz podają kategorie wymagań służące do oceny jego jakości.

Dokumentami wdrażającymi zapisy norm PN-EN 13242 oraz PN-EN 13043 do stosowania na drogach krajowych są wymagania techniczne WT-4. Podają one wymagania wobec kruszywa przeznaczonego do wytwarzania mieszanek niezwiązanych do warstw podbudowy, nawierzchni z kruszywa niezwiązanego i ulepszonego podłoża i oparte są na klasyfikacji zgodnej z normą PN-EN 13242. Natomiast wymagania wobec mieszanek kruszyw niezwiązanych opierają się na klasyfikacji zgodnej z normą PN-EN 13285.

Kontakt z nami

    Skip to content