Grysy granitowe

Kruszywa granitowe

W ofercie Kopalni Granitu „Chwałków I” znajdują się kruszywa granitowe do betonu o następujących frakcjach:

  • kruszywo grube 2-8 mm
  • kruszywo grube 8-16 mm
  • kruszywo grube 16-22 mm
  • kruszywo grube 2-22 mm
  • kruszywo drobne 0-2 mm

Kruszywa przeznaczone do produkcji betonu lub prefabrykatów betonowych wymagają spełnienia normy zharmonizowanej PN-EN 12620 Kruszywa do betonu oraz stałego nadzoru nad jakością w ramach systemu Zakładowej Kontroli Produkcji i znakowania CE. Kruszywa do betonu produkowane w Kopalni Granitu Chwałków I posiadają Certyfikat Zakładowej Kontroli Produkcji Nr 1023-CPR-0365 F i są oceniane w systemie 2+.

Grysy z kopalni w Chwałkowie charakteryzują się doskonałymi parametrami technicznymi i wytrzymałościowymi co potwierdzają przeprowadzane systematycznie badania laboratoryjne.

Kontakt z nami

    Skip to content