2022.04.29

W dniu 29 kwietnia 2022 roku nastąpiło połączenie EGM S.A. z siedzibą w Krakowie (Spółka Przejmująca) ze spółką „Polskie Kopalnie Granitu” Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (Spółka Przejmowana).

Skip to content