2022.02.28

W dniu 28 lutego 2022 roku odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. Podjęto uchwałę dotyczącą połączenia EGM S.A. z siedzibą w Krakowie (Spółka Przejmująca) ze spółką „Polskie Kopalnie Granitu” Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (Spółka Przejmowana).

Skip to content