2022.01.31

Zarząd Spółki zawiadamia, że w dniu 28 lutego 2022 roku, odbędzie się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. Planowane do podjęcia uchwały dotyczyć będą połączenia EGM S.A. z siedzibą w Krakowie (Spółka Przejmująca) ze spółką „Polskie Kopalnie Granitu” Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (Spółka Przejmowana).

Skip to content