2022.01.21

Zarząd Spółki EGM S.A. informuje, że w dniu 19 stycznia 2022 r. został uzgodniony plan połączenia spółek:

1) EGM S.A. z siedzibą w Krakowie (30-363), ul. Rydlówka 5 – jako Spółka Przejmująca, oraz
2) „Polskie Kopalnie Granitu” Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (30-363), ul. Rydlówka 5 – jako Spółka Przejmowana.

Połączenie nastąpi poprzez przejęcie, o którym mowa w art. 492 par. 1 pkt. 1 k.s.h. tj., poprzez przeniesienie na Spółkę Przejmującą całego majątku Spółki Przejmowanej w drodze sukcesji uniwersalnej. Na podstawie art. 500 par. 21 k.s.h. udostępnia się plan połączenia (link poniżej).

Skip to content