2021.05.24

Zarząd Spółki zwołuje Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na dzień 15 czerwca 2021 roku. Planowane do podjęcia uchwały będą dotyczyć m.in. zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2020.

Skip to content