2020.06.30

W dniu 30 czerwca 2020 roku odbyło się Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. Podjęto uchwały dotyczące m.in. zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2019, zmiany statutu Spółki, wyboru podmiotu do prowadzenia Rejestru Akcjonariuszy.

Skip to content