2020.09.09

The Company signed an agreement for keeping a register of shareholders with Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna Oddział – Biuro Maklerskie w Warszawie (Universal Savings Bank – Joint Stock Company Branch – Brokerage Office in Warsaw)

Skip to content